PBG | พอร์ซเลน

PBG

PBG เป็นดินพอร์ซเลน ทีมีความเหนียว เหมาะสำหรับงานปั้นมือ แป้นหมุน จิ๊กเกอร์ และโรลเลอร์ งานปั้นขนาดใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและสวน ตกแต่งด้วยเคลือบหรือการเขียนลาย คล้ายดิน PBA แต่เนื้อดินจะหยาบกว่า

Suitable for:

Physical Properties

Order / contact information