ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีและระบบการผลิตที่ทันสมัย ทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงของเรา ปฏิบัติงานทั้งในส่วนการผลิตและธุรกิจ ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO9001 ควบคุมการผลิตและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล เพิ่มความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พร้อมการส่งมอบตรงเวลาในราคาที่เหมาะสม

Play Video

CPC Corporate Video

About CPC

The Kernel

Kernel หมายถึงเนื้อ หรือแก่น ของสิ่งต่างๆ เช่นแก่นของเมล็ดพืช เป็นส่วนสำคัญของสิ่งของเหล่านั้น เครื่องปั้นดินเผาทุกชิ้น มีดินผสมเป็นส่วนสำคัญ เปรียบเสมือนเป็นแก่นของเครื่องปั้นดินเผาชิ้นนั้นๆ ….อ่านต่อ

Company Profile

CPC ตระหนักในคุณค่าของผลงานทุกชิ้นของลูกค้า เราเข้าใจดีว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของท่าน ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานชิ้นเอกที่เปี่ยมด้วยสุนทรียภาพ ….อ่านต่อ

Milestone

คอมพาวด์เคลย์ ก่อตั้งในปี 2520 เพื่อจำหน่ายและส่งออกดินผสมสำเร็จรูปแก่อุตสาหกรรมเซรามิคและฉนวนไฟฟ้า ปัจจุบันคอมพาวด์เคลย์เป็นผู้ผลิตดินผสมสำเร็จรูปที่มีความเชี่ยวชาญและมีลูกค้าเป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ …อ่านต่อ