ความเป็นมาของ CPC

2520

ปี 2520 ก่อตั้งบริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด เพื่อจำหน่ายและส่งออกดินผสมสำเร็จรูปแก่อุตสาหกรรมเซรามิคทั้งในและต่างประเทศ และได้ขยายกิจการสู่การผลิตและจำหน่ายฉนวนไฟฟ้าในเวลาต่อมา

2524

ก่อตั้งบริษัท Asian Insulators ผลิตฉนวนไฟฟ้าเซรามิคสำหรับใช้ในการเดินสายส่งไฟฟ้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2532

ก่อตั้งบริษัท Fine Arts Ceramics ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคสำหรับตกแต่ง


ก่อตั้งบริษัท Ceramics Are Us นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ และเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค

2534

ก่อตั้งบริษัท Crown Ceramics เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคสำหรับจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกด้านคุณภาพมาตรฐานสูงและการออกแบบที่สวยงาม

ปัจจุบัน

ปัจจุบันคอมพาวด์เคลย์เป็นผู้ผลิตดินผสมสำเร็จรูปที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ

ประวัติบริษัท

บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2520 เพื่อจำหน่ายและส่งออกดินผสมสำเร็จรูปแก่อุตสาหกรรมเซรามิคและฉนวนไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ และได้ขยายกิจการสู่การผลิตและจำหน่ายฉนวนไฟฟ้าในเวลาต่อมา ปัจจุบันคอมพาวด์เคลย์เป็นผู้ผลิตดินผสมสำเร็จรูปที่มีความเชี่ยวชาญและมีลูกค้าเป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ

ปี 2524 บริษัท Asian Insulators ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการผลิตฉนวนไฟฟ้าเซรามิคสำหรับใช้ในการเดินสายส่งไฟฟ้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ปี 2532 ก่อตั้งบริษัท Fine Arts Ceramics ผลิตผลิตภัฑ์ตกแต่งบ้าน และก่อตั้งบริษัท Ceramics Are Us เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค

ปี 2532 ก่อตั้งบริษัท Crown Ceramics เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคสำหรับจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ติดอันดับหนึ่งในสามของผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทย เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกด้านคุณภาพมาตรฐานสูงและการออกแบบที่สวยงาม