CPC SMB

CPC SMB

CPC SMB เป็นผลิตภัณฑ์ดินผสมสำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง ขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ความต้องการใช้งานเฉพาะต่างกันไปในแต่ละท้องที่

ผลิตภัณฑ์ CPC SMB

ผลิตภัณฑ์ CPC SMB ประกอบด้วยดินผสมกลุ่มที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานคือ Porcelain และ Vitreous China

Porcelain

PBA

PBA เป็นดินพอร์ซเลนที่ไม่เน้นความขาวและความโปร่งแสงซึ่งมีความเหนียวดี เหมาะสำหรับงานปั้นจิ๊กเกอร์และงานปั้นโรลเลอร์ ที่สามารถเผาได้ถึง 1,280-1,300ºC รีดักชั่น นิยมนำไปทำถ้วยชามเบญจรงค์,ลายครามและชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าสีหลังเผาออกสีขาวอมฟ้า

PBB

PBB เป็นดินพอร์ซเลนที่ไม่เน้นความขาวและความโปร่งแสง ซึ่งมีความเหนียวสูงเหมาะสำหรับงานปั้นจิ๊กเกอร์และงานปั้นแป้นหมุนสามารถเผาได้ถึง 1,260-1,300ºC รีดักชั่น เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทถ้วยชามเบญจรงค์, ลายครามและของตกแต่ง

PBG

PBG เป็นดินพอร์ซเลนที่ไม่เน้นความขาวและความโปร่งแสงแต่มีความเหนียวสูงและเนื้อหยาบทำให้ทรงตัวได้ดี ไม่ผสมโซเดียมซิลิเกตเหมาะสำหรับงานปั้นแป้นหมุน จิ๊กเกอร์ นิยมนำไปทำงานศิลปะชิ้นใหญ่, ถ้วยชามเบญจรงค์, ลายครามชิ้นงานใหญ่สามารถเผาได้ถึง 1,280ºC รีดักชั่น

PAA

PAA เป็นดินพอร์ซเลนที่ไม่เน้นความขาว เหมาะสำหรับงานหล่อและงานปั้นโรลเลอร์ ที่สามารถเผาเร็วได้สำหรับอุณหภูมิ 1,200-1,230ºC ออกซิเดชั่นและสามารถเผา รีดักชั่น ได้ถึง 1,280-1,300ºC สำหรับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารและถ้วยกาแฟ

Vitreous China

VCB

VCB เป็นดินกลุ่มวิเทรียสไชน่าเกรดสูงพิเศษที่มีความเหนียวดี เหมาะกับงานหล่อและงานปั้น เผาที่อุณหภูมิ 1,230-1,245ºC ออกซิเดชั่นได้สีหลังเผาคล้ายกับดินโบนไชน่าที่มีความโปร่งแสง และสามารถเผารีดักชั่นได้เช่นเดียวกับดินพอร์ซเลน นิยมทำผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารที่ต้องการความขาว,โปร่งแสงและยังมีความทนทานต่อแรงกระแทกและความแข็งแรงหลังเผาสูง และทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ