ECA | เอิร์ทเทิร์นแวร์

ECA

ECA เป็นดินเอิร์ทเทิร์นแวร์เนื้อแดงหรือเทอราคอตต้าที่เผาได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 1,000-1,200°C โดยที่มีสีหลังเผาเข้มขึ้นไปตามอุณหภูมิที่เผา เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูงขึ้น จากสีส้มกลายเป็นสีแดงเข้ม-น้ำตาลที่อุณหภูมิ 1,230°C ซึ่งเป็นสมบัติของดินเทอราคอตต้า แต่ ECA จะมีความทนไฟกว่าดินแหล่งธรรมชาติ ทำให้ได้ความแข็งแรงหลังเผาสูงกว่าดินธรรมชาติและมีความละเอียดเรียบเนียนกว่า

เหมาะสำหรับ:

Physical Properties

Order / contact information