ผลิตภัณฑ์ – Compound Clay

ผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า CPC ได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันการศึกษาและศิลปิน

CPC Innovation ผลิตภัณฑ์ดินผสมสำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ในปริมาณมาก พัฒนาขึ้นเพื่อสอดคล้องความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านคุณสมบัติ ความสม่ำเสมอด้านคุณภาพ

CPC SMB ผลิตภัณฑ์ดินผสมสำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง ขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ความต้องการใช้งานเฉพาะต่างกันไปในแต่ละท้องที่

CPC Artisan ผลิตภัณฑ์ดินผสมพิเศษสำหรับกลุ่มศิลปิน ช่างปั้น และสถาบันการศึกษาต่างๆ และ CPC Artisan Handy Pack ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย งานอดิเรก และร้านค้าปลีก

ผลิตภัณฑ์ดินผสม

ผลิตภัณฑ์ดินผสม

ผลิตภัณฑ์ดินผสมของ CPC มีให้เลือกหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในทุกประเภท ทั้ง Stoneware, Earthenware, Porcelain, Vitreous China และ Refined Clay

Stoneware

สโตนแวร์ เป็นกลุ่มดินที่มีความหลากหลายในการเลือกใช้งานทั้งดินงานปั้น, งานหล่อ, งานอัดปั๊ม เนื้อดินมีความแข็งแรง ความเหนียวสูง มีความทนทาน ดูดซึมน้ำต่ำและเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส เหมาะกับผลิตภัณฑ์สำหรับปรุงอาหาร เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

Earthenware

เอิร์ทเทิร์นแวร์ เป็นกลุ่มดินที่เผาอุณหภูมิต่ำ ประมาณ 1,050 -1,200 องศาเซลเซียส สีหลังเผามีทั้งเนื้อขาว น้ำหนักเบา และเนื้อเทอราคอตต้า ที่จะเข้มขึ้นตามอุณหภูมิเผาตั้งแต่สีส้มอ่อนถึงสีน้ำตาลแดง นิยมทำของประดับตกแต่ง หรืองานกระเบื้อง

Porcelain

พอร์ซเลน เป็นดินเนื้อละเอียดสำหรับทำผลิตภัณฑ์เนื้อบาง ละเอียดเนียน หลังเผาเป็นสีขาวอมฟ้าเมื่อเผาบรรยากาศรีดักชั่น ส่วนใหญ่จะมีความโปร่งแสง เมื่อเผาอุณหภูมิสูง 1,280 องศาเซลเซียสขึ้นไป คุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน นิยมใช้ทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้านและสวน

Vitreous China

วิเทรียสไชน่า เป็นดินเนื้อดินละเอียด มีความแข็งแรง ทนทาน ทนต่อการตกกระทบ สีหลังเผาคล้ายโบนไชน่า (Bone china) เผาที่อุณหภูมิ 1,230-1,250 องศาเซลเซียส จุดเด่นเผาอุณหภูมิสูงได้ถึง 1,280 องศาเซลเซียส สีจะขาวอมฟ้าคล้ายพอร์ซเลน นิยมใช้ทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของประดับตกแต่ง

Refined clay

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลิตภัณฑ์เคลือบ

ผลิตภัณฑ์เคลือบ

เคลือบจะมีลักษณะเป็นชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกมีทั้งแบบโปรงใส และทึบแสง มีทั้งความมันวาวและผิวไม่มัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน ซึ่งเคลือบของ CPC จะเป็นเคลือบสำเร็จรูป สามารถนำไปใช้งานได้ทันที มีทั้งแบบเติมสีสเตนเพิ่มได้ หรือแบบผสมสีสำเร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง และมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 1,050-1,280 C ทั้งแบบออกซิเดชั่นและรีดักชั่น
ชนิดของเคลือบที่จำหน่าย มีหลายแบบให้เลือกดังนี้

Clear glaze

เคลือบใส (Transparent or clear glaze) หรือเคลือบที่สามารถมองเห็นเนื้อดินที่เคลือบ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเผาให้เห็นเนื้อดิน หรือผลิตภํณฑ์ที่มีความขาวหรือลวดลายต่างๆ ที่เขียนบนผลิตภัณฑ์

Matt glaze

เคลือบด้าน (Matt glaze) เคลือบที่ผิวไม่มัน มีทั้งแบบผสมสีและไม่ผสมสี ใช้สำหรับเคลือบผิวผลิตภํณฑ์ที่ไม่ต้องการให้เห็นเนื้อดิน และไม่ต้องการให้มีความมันวาว ซึ่งเคลือบกลุ่มนี้ เหมาะสำหรับงานศิลปะ ของประดับตกแต่งบ้านและส่วน หรือผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร

Opaque glaze

เคลือบทึบ (Opaque glaze) เป็นเคลือบที่สามารถปิดบังผิวของเนื้อดินมีทั้งแบบมีสีและไม่มีสี ลักษณะการนำไปใช้งานจะคล้ายๆ กับเคลือบด้านแต่แตกต่างกันตรงที่เคลือบทึบจะมีความมันวาวกว่าเคลือบด้าน

เครื่องมือและการบริการ

เครื่องมือและการบริการ

CPC always collaborate with our clients to perform R&D for the best outcomes aligned with clients’ requirement. Through the line quality control is our commitment to ensure the best product quality delivered to all clients.

Rapid mill

หม้อบดเร็ว (Rapid Mill) ผลิตจากเนื้อดินอลูมิน่าพอร์ซเลนอย่างดี มีความทนทาน จำหน่ายพร้อมกับลูกบดพร้อมใช้งาน ขนาด 500g. สำหรับงานในห้อง lab หรือสถานศึกษา โรงงาน

Pot mill

Test sieve

ตะแกรงสเตนเลส (Stainless sieves)
เป็นตะแกรงกลมทำด้วยพลาสติกแบบหนา และตะแกรงเป็นสเตนเลส น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวกสำหรับการกรองน้ำดิน น้ำเคลือบหรือสารละลายต่างๆ ซึ่งมีจำหน่ายขนาด 80#, 100#, 120#, 150#, 180#, 200#, 325# และ 400#