คอมพาวด์เคลย์กำลังพลิกโฉมเว็บไซต์ด้วยแนวทางแก่นแท้แห่งสุนทรียภาพ และจะเปิดให้ท่านเข้าเยี่ยมชมได้เร็วๆนี้ เรากำลังปรับแต่งให้สมบูรณ์แบบที่สุด โปรดติดตาม

Compoundclay website is being revamped and built with our kernel of esthetic. The site is about to debut in a short while. We want everything to be just right, so we are putting the final touches for perfection. Please stay tune.